De netwerken

In Luik bieden talrijke professionele netwerken en verenigingen bedrijven de mogelijkheid zich te bundelen en hun ervaringen te delen.

logo_spow

 

Het SPoW Netwerk - Science Parks of Wallonia:

  • bestuurt de zes Waalse wetenschapsparken met, op een terrein van 700 hectare, ca. 600 technologische ondernemingen (waarvan 73 universitaire spin-offs) en 12.400 arbeidskrachten, de meesten met een hoge toegevoegde waarde;
  • bevordert de innovatie tussen ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten;
  • helpt de concurrentiepositie van de regio dynamischer te maken.

info@spow.be - www.spow.be

Concurrentieclusters

Mobiliteit en Transport

 
Logistics in Wallonia  is de Concurrentiecluster die gecreëerd werd om de sector transport en logisitiek in Wallonië te ontwikkelen en deze buiten de streekgrenzen te promoten, door acties te coördineren, een gemeenschappelijke strategie op te zetten en de menselijke en technologische middelen te optimaliseren.
www.logisticsinwallonia.be

 
Skywin

Skywin Wallonie is de Concurrentiecluster van de sector lucht- en ruimtevaart. De strategie van de cluster omvat 3 lijnen:

  • de lijn «Intelligenter», gericht op het ontwikkelen van technologische niches van morgen,
  • de lijn «Meer toepassingen en diensten» die nieuwe ondernemingen wil diversifiëren en oprichten
  • de lijn «Composieter», gericht op het beantwoorden op de vraag van de lucht- en ruimtevaartmarkt, met de wil steeds betere, lichtere en milieuvriendelijkere structuren te creëren.

  www.skywin.be  

Milieu en Duurzame Ontwikkeling

  greenwin

GreenWin   is de Concurrentiecluster van groene chemie en duurzame materialen (inclusief hun toepassingen in energiebesparende gebouwen). Zijn 3 strategische lijnen: de vormgeving van nieuwe producten gebaseerd op duurzame (bio-bronnen) of recycleerbare grondstoffen; de vormgeving van nieuwe producten en systemen toe te passen voor energiebeheer (energieopslag, duurzame bouw...); de vormgeving van nieuwe technieken voor het hergebruik / de recycling van producten en systemen aan het einde van hun levensduur, alsmede het gebruik van stortplaatsen als nieuwe bron voor grondstoffen.
www.greenwin.be

 

Voeding - Gezonheid

  biowin
BioWin is de Concurrentiecluster die alle Waalse marktpartijen bundelt die zich bezighouden met innoverende projecten en/of opleidingen op het gebied van biotechnologie en gezondheid. Het onderzoek en de ontwikkeling die door de cluster gesteund worden, omvatten alle gezondheidsgebieden. Er werden 8 technologische thema’s gedefinieerd: biomarkers + in vitro & in vivo diagnose, innoverende tools en apparatuur, systemen voor toediening van geneesmiddelen, innoverende therapieën, informatietechnologieën toegepast in de volksgezondheid, innoverende processen en organisatorische innovaties, medische apparatuur, onderzoek naar geneesmiddelen,...
www.biowin.org

 
wagralim
WagrALIM  is de Concurrentiecluster gericht op de bio-industrie. De industrieën van de sector hebben 4 hoofdlijnen uitgestippeld die als rode draad dienen voor alle samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen en partners van WagrALIM:

« Gezonde » levensmiddelen/Voedingskwaliteit, Industriële Efficiency, Verpakkingsmaterialen, Ontwikkeling van duurzame voedingsindustrieën. 
www.wagralim.be

Transversale technologieën

  mecatech
MecaTech   is de Concurrentiecluster van Mechanische engineering. De projecten van MecaTech worden geselecteerd rond vier strategische lijnen: Materialen en oppervlakken van de toekomst, Globale technologieën voor vormgeving, Microtechnologieën en mechatronica, Intelligent Serviceonderhoud. 
www.polemecatech.com

Bezoek de site van de concurrentieclusters in Wallonië

ULg

Samenwerken met de Universiteit van Luik om uw concurrentiepositie te verbeteren

Bogend op de rijke industriële traditie van de regio rond Luik, heeft de universiteit van Luik, ULg er al lang geleden voor gekozen zich open te stellen voor de economische wereld. De helft van het onderzoeksbudget wordt gebruikt voor samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven, waardoor deze vaak in de gelegenheid worden gesteld te innoveren, zich te ontwikkelen en de concurrentiepositie te verbeteren.

Sinds 10 jaar is de universiteit van Luik ook zeer actief op het gebied van technologische begeleiding en de economische herstructurering van de regio. Zij bevordert met name de oprichting van technologische clusters of bundels, waarbij universitaire wetenschappelijke afdelingen met groepen ondernemingen en marktpartijen zich over een bepaald thema buigen.

De ULg neemt ook deel aan de ontwikkeling en de technologische begeleiding van het LIEGE science park en is tevens sterk vertegenwoordigd in interregionale projecten.

De universiteit van Luik is verder ook pionier in het opzetten van een samenhangend beleid en professionele tools voor het opwaarderen van research, waarvan de meest zichtbare resultaten de oprichting van spin-off ondernemingen zijn – tot nu toe meer dan 80! - en een belangrijke portefeuille van technologieën waarvoor een licentie kan worden aangevraagd.
www.ulg.ac.be

Interface Entreprises-Universités
De Interface Bedrijfsleven-Universiteit van Luik

Uw punt voor toegang tot de wereld van universitair onderzoek en innovatie

De Interface Bedrijfsleven-Universiteit is de structuur die zich bezig houdt met het opzetten van het opwaarderingsbeleid van de Universiteit van Luik. De Interface Bedrijfsleven-Universiteit vormt een waar relais tussen de universiteit en het sociaal-economische milieu dat zich bezighoudt met het aanmoedigen en begeleiden van industriële samenwerkingsverbanden op alle kennisgebieden van de Universiteit van Luik.

www.interface.ulg.ac.be


CCI
CCI Connect
Met meer dan 2000 leden is CCI Connect representatief voor de ambities van de bedrijfsleiders uit de provincies Luik en Namen. De belangrijkste doelstellingen zijn het met elkaar in contact brengen van bedrijfsleven, informatie en opleiding.

De rol van de KvK is de plaatselijke economische gemeenschap te begeleiden en er voor te zorgen dat de marktpartijen elkaar kennen, elkaar waarderen en samen werken om zo een goede dynamiek te creëren die tot nieuwe groei en ontwikkelingen zal leiden.

www.cciconnect.be

Niet volledige lijst.