Het personeelsbeleid

In België spreken veel mensen 2, 3 of zelfs 4 talen. De uitstekende Luikse scholen, in het bijzonder gespecialiseerd in technologische vakken, leveren zeer vakbekwame arbeidskrachten die op de behoeften van de markt aansluiten. Het leren van een tweede taal (Engels, Duits of Nederlands) is verplicht en men kan ook een derde of vierde taal kiezen, wat vaak gedaan wordt.

Werken met Luikenaren is werken met zeer productieve medewerkers, die zich weinig in sociale conflicten mengen en flexibel zijn.

Een van de sleutels tot het succes is de kennis van de arbeidsmarkt. Zich vestigen op de juiste plaats, de beschikbare hulpbronnen kennen, de concurrentie beoordelen,...

Forem (Waalse openbare dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding), een bevoorrechte deelnemer en waarnemer op de Waalse arbeidsmarkt, maakt statistieken en publiceert analyses die alle marktpartijen in staat stellen een betere kijk op de realiteit hiervan te krijgen.

http://www.leforem.be

De Forem heeft opleidingscentra opgericht die programma’s bieden die specifiek aansluiten op de huidige en toekomstige behoeften van de regionale arbeidsmarkt. Deze programma’s leveren vakmensen. In Luik richten deze kenniscentra zich op de eco-technologieën voor de automobielindustrie, de technologieën van motorsporten en industriële technologieën, catering, voedingsmiddelenindustrie, beroepen op het gebied van water, automobiel, de bouw, transport en logistiek, automatisering, luchtvaart, CADCAM, elektriciteit/elektronica, informatica, serviceonderhoud, mechanica & verwerking, micro-technologieën, productiemanagement, oppervlakken en materieel, metingen en controles, lassen & aanverwante technieken.

http://www.cdc.be/