GCS Projekt

logo_gcs 

Een Europees fonds om innovatie in de Euregio te ondersteunen : het GCS-project.

U bent een Luikse kmo en u lanceert een innovatieproject in samenwerking met een of meerdere kmo’s uit Nederland of Duitsland ? Dan cofinanciert Europa uw plannen.

innovation

Het GCS-project ? GCS (Grensoverschrijdende Cluster Stimulering) is een INTERREG-project bedoeld om de financiering te stimuleren van grensoverschrijdende innovatieprojecten gedragen door minstens 2 kmo’s uit de Euregio.

 • In de praktijk is dit fonds bestemd voor kmo’s uit specifieke sectoren. Het kan zich ook richten tot grote bedrijven en universiteiten.

De betrokken sectoren :

   • Biologie, gezondheid
   • Hightech-systemen
   • Biomaterialen, geavanceerde materialen, chemische producten
   • Duurzame energie
 • Wat wordt bedoeld met een innovatieproject ? Een nieuwe activiteit voor de regio met een experimentele ontwikkeling (prototype), al dan niet gepaard gaand met industrieel onderzoek.
 • De projecten worden voorgelegd aan een selectiecomité dat het project in aanmerking neemt op basis van criteria : innovatiegraad, technologische en wetenschappelijke waarde, commercieel potentieel, euregionale samenwerking (een of meer verschillende regio’s), en bijdrage van het consortium (financiële bijdrage van de partners).
 • Totaalbedrag bestemd voor dit project : 4,7 miljoen euro

De SPI helpt u om na te gaan of uw project voldoet aan de vastgelegde criteria om in aanmerking te komen voor een cofinanciering en begeleidt u bij de evaluatieprocedure van uw project.

Meer informatie ?

Neem contact op met Patrick Thonart of 04/230.12.75

Ga naar de officiële website : www.gcs-innovation.eu


Met de steun van:

 sponsors