SIS-TOOL

Het begint met een ideaal, een concept : consensus om duurzame industriële sites te ontwerpen

Maar :

 • problemen om dit concept in de realiteit om te zetten
 • diversiteit van de sites
 • gebrek aan referenties

vandaar de nood aan meet- en evaluatie-instrumenten.

Meten – plannen – uitvoeren

Een duurzame methode hanteren, dat is kiezen voor een continu verbeteringsproces.


De studie kan op twee niveaus gebeuren :

 • op het niveau van het bedrijf, het perceel (infrastructuur en omgeving)
 • op het niveau van het volledige bedrijvenpark (alle percelen en openbaar domein)


Met welke criteria wordt de duurzaamheid van een bedrijvenpark beoordeeld ?

Op dit ogenblik zijn er maar 6 criteria. Dit betekent niet dat er geen andere criteria zijn, maar deze werden als het belangrijkste beschouwd.

 • materialen
 • mobiliteit
 • biodiversiteit
 • energie
 • water
 • afval

Omdat dit een modulair systeem is, kan het ook evolutief zijn.

Dit is wat telt :

 • de duidelijkheid van de evaluatiemiddelen
 • de mogelijkheid om de tools toe te passen op alle types van bedrijven en bedrijvenparken
 • de vrijheid om een streefniveau te kiezen en te werken op verschillende niveaus (alleen bedrijf, bedrijvengroep, bedrijvenpark)


Ga voor meer info en om de tool te downloaden naar www.sistool.org
Contact : Colette DEBECHE - colette.debeche@spi.be

 In samenwerking met