Grondgebied

De deskundigen inzake grondgebied van de SPI streven de evenwichtige ontwikkeling van de provincie Luik na. Door hun kennis van het grondgebied, hun ervaring en hun uitgebreide competenties kunnen ze wijzigingen in het sectorplan of vestigingsstudies efficiënt beheren of de herbestemming van sites overwegen.

De SPI wil zijn grondgebied doen evolueren naar meer duurzaamheid en efficiëntie door vast te houden aan de principes van territoriale intelligentie.


Meer weten over ruimtelijke ordening

Renovering

SORASI, een filiaal van de SPI en Meusinvest, legt zich toe op de renovatie en sanering van deze industriële sites.

De SPI werkt heel nauw samen met zijn filiaal. Zodra de sanering afgerond is, neemt de SPI de fakkel over om de site te herkwalificeren en de uitrusting van de sites met een economische bestemming te beheren.

Een voorbeeld van herbestemming bekijken (alleen maar in het Frans)

Een luisterend oor

De deskundigen inzake grondgebied houden contact met de bevolking als er een project (bedrijvenpark, bedrijvenkern, nieuwe collectieve infrastructuur … ) ontwikkeld wordt in de buurt van woongebieden.

Visie

De SPI tracht om de beschikbare oppervlakken rationeel te gebruiken : onze deskundigen benutten hun knowhow, volgen buitenlandse projecten op (benchmarking) en richten bedrijvenparken opnieuw in. Zo ontstaan er innovatieve projecten.