Ruimtelijke ordening

Onze deskundigen inzake ruimtelijke ordening werken aan wijzigingen in het sectorplan, gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen, stedenbouwkundige en milieureglementen, stedelijke herverkavelingsgebieden, vestigingsstudies, opnieuw in te richten sites (niet of weinig vervuild) … 


De deskundigen inzake “grondgebied” beheren ook de ontwikkeling van nieuwe bedrijvenparken of bestaande bedrijvenparken. Ze hebben altijd een voorraad van terreinen ter beschikking die inspelen op de vraag en de ontwikkelingen van het grondgebied. In de loop der tijd hebben ze hun competenties uitgebreid tot de territoriale behoeften van gemeenten of landelijke en stedelijke fusiegemeenten.