Lopende projecten, geslaagde projecten

De SPI tracht om de beschikbare oppervlakken rationeel te gebruiken : het juiste bedrijf op de juiste plaats. Zo ontstaan er innovatieve projecten : bedrijvenkernen om weer economische activiteiten te integreren in steden of dorpen, bedrijvenstraten zijn een alternatief voor bedrijvenparken en vestigen bedrijven in het centrum van steden en dorpen.

Val Benoit

De deskundigen inzake grondgebied beheren ook grootschalige projecten. Twee voorbeelden van de vele : het herbestemmingsplan van Val Benoît en het project van de Internationale Expo Luik 2017. Er wordt ook rekening gehouden met criteria zoals de mobiliteit of de creatie van synergieën tussen woningen en bedrijfsactiviteiten.