Bedrijvenstraat

De rue de la Câblerie in Luik, ook PIEPER-site genoemd, is de eerste bedrijvenstraat. Deze straat werd ontworpen op grond van een stedenbouwkundig charter om de ruimtes meer te concentreren en zo in te richten dat het bedrijfsleven en het leven van de bewoners zo harmonieus mogelijk verlopen.

Bredrijvenstraat Pieper