Territoriale intelligentie

Territoriale intelligentie is een geheel van wetenschappelijke methodes, analysetools en meetsystemen waaraan de actoren van een bepaald grondgebied meewerken.

De werkwijze van territoriale intelligentie houdt in dat alle actoren trachten om gecoördineerd samen te werken om acties op te starten die in het collectief belang zijn (burgers, bedrijven …) en dit met een interactie van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling : economie, sociaal en milieu.

De SPI lanceert een initiatief van territoriale intelligentie ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag : organisatie van een colloquium in samenwerking met het netwerk ENTI (European Network of Territorial Intelligence) in september 2011. 

Lees de aktes van het colloquium!! (alleen in het Frans)

actes colloque intelligence territoriale