VAL BENOIT : de projectontwerper

In januari 2011 werd er een aanbesteding gelanceerd waarbij kandidaat-projectontwerpers werden gevraagd om zich voor te stellen.

Na een selectiecomité in mei 2011 werden de geselecteerde kandidaten gevraagd om een offerte in te dienen. Er werden vijf projecten ingediend die grondig bestudeerd werden door een selectiecomité, bestaande uit leden van de SPI en externe deskundigen. Hun beslissing werd in december 2011 bekrachtigd door het Uitvoerend Comité van de SPI, maar er werd twee keer een beroep tegen ingediend.

De identiteit van de ontwerper van dit project voor Val-Benoît werd dus pas in april 2010 bekendgemaakt: de tijdelijke vereniging BAUMANS-DEFFET/DIRIX/BEL/MSA.

Dit is hun visie voor Val-Benoît: