Missie, waarden, visie

De missie van de SPI: meewerken om van de provincie Luik een sterk, aantrekkelijk en duurzaam grondgebied met een erkende toekomst te maken.

De missie en de activiteiten van de SPI worden gestuurd door vijf fundamentele waarden : ethiek, een luisterend oor, prestaties, transparantie en coherentie.

Bovendien verbindt de SPI zich ertoe om drie essentiële principes na te leven :

intelligence territoriale