Duurzame ontwikkeling

De SPI volgt de principes van duurzame ontwikkeling : bij alle acties en beslissingen wordt rekening gehouden met de economische, ecologische, sociale en culturele aspecten.

De SPI zet zich continu in voor het collectieve belang en vermijdt de fout van “alles voor de economie” om zo het milieu en de huidige en toekomstige levenskwaliteit van de burgers te beschermen en het behoud van banen te stimuleren.