De beste plaats voor elk bedrijf

De SPI wil bedrijven een infrastructuur aanbieden die zo goed mogelijk is afgestemd op hun activiteiten, op basis van hun behoeften, hun activiteit, hun specifieke kenmerken, de milieuverplichtingen en hun toekomstige projecten. Ze wil activiteiten die hier kunnen of moeten blijven liefst ook in stedelijke gebieden behouden. Er worden specifieke plannen opgesteld om in bepaalde gebieden concentraties te creëren en andere gebieden voor te behouden.

Site Pieper

Enkele voorbeelden :

De bedrijvenstraat

De bedrijvenkern

Het saneringsproject van Val Benoît