Instanties

De activiteiten van de SPI worden gecontroleerd door een uitvoerend comité en een raad van bestuur samengesteld uit mandatarissen van alle traditionele partijen, maar ook uit vertegenwoordigers van de sociale partners.

Meer informatie op de Franstalige bladzijde.